Bản tin kết nối: DN Vũ (Võ) HP với DN Mạc Tộc HP thúc đẩy mối quan hệ, hỗ trợ, hợp tác toàn diện

Đăng lúc 16:26:24 Ngày 28/04/2023  |  Lượt xem 132  |  Cỡ chữ

Doanh nhân Vũ (Võ) Hải Phòng với Doanh nhân Mạc Tộc Hải Phòng thúc đẩy mối quan hệ,  hỗ trợ, hợp tác toàn diện nhằm tạo nên khối đoàn kết bền vững lâu dài trên cơ sở mối lương duyên  tốt đẹp giữa hai dòng họ hàng trăm năm trước.

Trên cơ sở kết quả của cuộc giao lưu ngày 17/03/2023 giữa Ban chủ tịch Hội DNVVHP với  Ban lãnh đạo Hội đồng Mạc Tộc HP. Ông Mạc Văn Luật - PCT Hội đồng Mạc Tộc Hải Phòng đã mời Ban chủ tịch Hội Doanh nhân  Vũ (Võ) Hải Phòng tham dự cuộc họp CLB Doanh nhân Mạc Tộc vào 09h00 ngày 31/03/2023. Dẫn đoàn là Ông Vũ Hải Ninh- PCT Hội đồng dòng họ Vũ (Võ) Hải Phòng - CT Hội DNVVHP đã tới tham dự cuộc họp cùng 04 thành viên Ban chủ tịch Hội DNVVHP

Tại cuộc họp này Ông Mạc Văn Luật đã nêu ra những khó khăn vướng mắc và hoạt động chưa hiệu quả cần phải kiến thiết lại nhằm động viên anh em DN họ Mạc tham gia vào CLB Doanh nhân MạcTộc trên cơ sở cách làm của Hội Doanh nhân Vũ Võ Hải Phòng, để kết nối, chia sẻ kinh nghiệm cũng như nhận được sự hỗ trợ của Ban chủ tịch Hội DNVVHP trong việc tái cơ cấu tổ chức hoạt động CLB Doanh nhân Mạc Tộc  ngày càng vững mạnh và phát triển…

Ông Vũ Hải Ninh - PCT Hội đồng DHVVHP - CT Hội DNVVHP phát biểu tham luận tại cuộc họp

Một số Doanh nhân Mạc Tộc đã thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề của CLB DN Mạc Tộc trong  những năm qua chưa thể làm được, chưa có sự truyền thông rộng rãi và nhiều DN Mạc Tộc tại Hải Phòng chưa biết đến sự tồn tại của CLB, do đó sẽ quyết tâm gây dựng lại CLB  và mong muốn Ban chủ tịch Hội DN Vũ (Võ) Hải Phòng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, hợp tác toàn diện nhằm tạo nên khối đoàn kết bền vững lâu dài trên cơ sở mối lương duyên  tốt đẹp giữa hai dòng họ hàng trăm năm trước.

Ông Mạc Văn Nguyên - DN Mạc Tộc chia sẻ những nội dung cần làm trong thời gian tới

Ông Mạc Bình - DN Mạc Tộc ghi nêu ra những quan điểm và quyết tâm XD CLB DN Mạc Tộc vững mạnh

Ông Mạc Phú nêu ra những chương trình hành động truyền thông trong thời gian tới

Tại cuộc họp này Ông Vũ Hải Ninh- PCT Hội đồng dòng họ Vũ (Võ) Hải Phòng - CT Hội DNVVHP và một số PCT Hội DNVVHP đã chia sẻ kinh nghiệm với những thế mạnh của mình trong việc tái cơ cấu tổ chức CLB DN Mạc Tộc, trong đó đưa ra những bước đi phải có mục tiêu rõ ràng, phải tổ chức truyền thông mạnh mẽ hơn để kết nối và gắn kết các DN Mạc Tộc trong và ngoài thành phố….; BCT Hội Doanh nhân Vũ Võ Hải Phòng sẽ hỗ trợ hết khả năng của mình để CLB Mạc Tộc gây dưng lại mạnh mẽ hơn cũng như xây dựng nên nền móng quan hệ tốt đẹp giữa hai dòng họ đã có mối lương duyên lâu đời, bước đầu Ông Vũ Hải Ninh sẽ tặng CLB Doanh nhân Mạc Tộc trang thông tin điện tử trong thời gian sớm nhất có thể….. 

Ông Vũ Hải Ninh - PCT HĐ DH VVHP - CT Hội DNVVHP chia sẻ những bước đi quan trọng nhằm tái cơ cấu CLB DNMT

Ông Vũ Tuyên - PCT DNVVHP chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển Hội viên CLBMT

Ông Vũ Tuấn - PCT DNVVHP chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển hội viên mới

Ông Hoàng Mạc Văn Kể - CT Hội đồng Mạc Tộc HP phát biểu kết luận cuộc họp

 

Kết luận cuộc họp, TM Hội đồng Mạc Tộc - Ông Hoàng Mạc Văn Kể đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Ông Vũ Hải Ninh và Anh em trong BCT Hội Doanh Nhân Vũ Võ Hải Phòng đã tới dự và chia sẻ hỗ trợ CLB Doanh nhân Mạc Tộc và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong suốt quá trình xây dựng lại CLB Doanh nhân Mạc tộc, trong đó Ông nêu ra nhiều chương trình hoạt động cần sự chung tay của DNVVHP trong đó có việc tổ chức Hội chợ Mạc Tộc, Giỗ Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn vào ngày 15/6 năm Quý Mão sắp tới và chương trình gần đây nhất là dâng hương nhân Tiết Thanh Minh vào ngày 04/4/2023 (nhằm 14/2N Quý Mão) Hội đồng Mạc Tộc sẽ sang Dâng hương tại nhà Từ đường dòng họ Vũ(Võ) Hải Phòng cũng như mời ACE dòng họ Vũ (Võ) Hải Phòng về Dâng hương tại một số Di tích Mạc Tộc 

Nâng chén rượu thắm tình đoàn kết giữa 2 dòng họ Vũ - Mạc

Kết thúc cuộc họp, cuộc giao lưu thắm tình đoàn kết giữa BCT Hội Doanh nhân Vũ (Võ) Hải Phòng với BCT CLB Doanh nhân Mạc Tộc Hải Phòng sẽ là tín hiệu hình thành nên khối đoàn kết bền vững lâu dài trên cơ sở mối lương duyên  tốt đẹp giữa hai dòng họ hàng trăm năm trước.

Người thực hiện: Vũ Trường HP - PCT Hội DNVVHP

Ảnh: Mạc Sỹ - DN Mạc Tộc

 

 

 

9/10 44 bài đánh giá
0985890969
messenger icon zalo icon
Kết nối với chúng tôi